Leader 2014-2022

Leader Mittland Plus 2014-2022

Vår verksamhet styrs av EU:s programperioder och just nu arbetar vi med två perioder parallellt. Varje programperiod har en strategi som grund som i sin tur har olika insatsområden och urvalskriterier. I de olika programperioderna finns det olika mallar och logotyper. Det är därför viktigt att du vet vilken period ditt projekt tillhör.

Du hittar information om vår programperiod under 2014- 2022 på vår webbplats www.mittlandplus.se.