Sök utvecklingscheckar för landsbygdsutveckling

Vi har pengar kvar i våra pågående paraplyprojekt och till och med september 2024 finns möjlighet att söka pågående mikroprojektstöd direkt från Leader Mittland Plus för några riktade insatser.

Ni kan bland annat söka stöd för att utveckla en produkt eller tjänst, miljöcertifiera en verksamhet, göra en lokalekonomisk analys (LEA)  eller utvecklingscheckar för ungdomar som vill förverkliga idéer om evenemang och aktiviteter. Nyfiken att läsa mer? Mer information finns om dessa mikrostöd på vår webbplats mittlandplus.se.