Välkommen på årsmöte

Vi hälsar alla medlemmar i vår förening välkomna på årsmöte den 23 april 2024 klockan 16.30

Mötet är fysiskt på plats vid Ålsta folkhögskola. All information och handlingar publicerar vi på vår webbplats för gamla programperioden.
Mer information kommer.