Beslutsmöte för styrelsen

Under mötet kommer aktuella projektansökningar tas upp för beslut.

Under mötet kommer aktuella projektansökningar tas upp för beslut.